Zapytanie numer RO-410.083/300/5/2015

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
RO-410.083/300/5/2015
Przedmiot zamówienia: 

Zapytanie ofertowe na organizację seminarium poświęconego przedstawieniu osiągniętych rezultatów projektu i możliwości badań naukowych, jakie mogą prowadzone w ramach nowoutworzonych i zmodernizowanych  laboratoriów utworzonych w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo – badawczej Politechniki Białostockiej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Osi priorytetowej I Nowoczesna gospodarka; Działania I.3 Wspieranie Innowacji

Air Jordan 1 Low Releasing in Smoke Grey/Red

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2015-10-08

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: