Zapytanie numer RO-410.083/72/1/2013

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
RO-410.083/72/1/2013
Przedmiot zamówienia: 

Dostarczenie odczynników chemicznych oraz szkła laboratoryjnego niezbędnego do analiz realizowanych na zajęciach dydaktycznych WBiIŚ PB

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: