Zapytanie numer ZO-DO-210_4_13

Jednosta organizacyjna: 
Pion Kanclerza
Znak sprawy: 
ZO-DO-210_4_13
Przedmiot zamówienia: 

Wymiana istniejących balustrad schodowych zewnętrznych w budynku głównym w Ośrodku Pracy Twórczej Politechniki Białostockiej na działce nr ewid. gr. 4 w Hołnach Mejera, gmina Sejny

Girls Air Jordan

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: