Zapytanie numer RO-410.083/72/2/2013

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
RO-410.083/72/2/2013
Przedmiot zamówienia: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie ziemi ogrodowej luzem oraz ziemi do iglaków luzem na potrzeby utworzenia Ogrodu dydaktycznego WBiIŚ PB,  zgodnie z opisem zamówienia.

Air Jordan

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: