Zapytanie numer RO-410.083/300/21/2015

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
RO-410.083/300/21/2015
Przedmiot zamówienia: 

Przedmiot zapytania: papier ochronny na potrzeby realizowanego Projektu nr POPW.01.03.00-20-019/12 ,,Rozbudowa i modernizacja infrastruktury naukowo - badawczej Politechniki Białostockiej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Osi priorytetowej I Nowoczesna Gospodarka Działania 1.3 Wspieranie innowacji.

Nike Air Jordan 1 Retro

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2015-11-20

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: