Zapytanie numer OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA

Jednosta organizacyjna: 
Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Znak sprawy: 
OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA
Przedmiot zamówienia: 

OGŁOSZENIE OTWARTEGO NABORU PARTNERA do wspólnej realizacji projektu w ramach konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2016-05-04

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: