Zapytanie numer RO-410.083/63/01/2016

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
RO-410.083/63/01/2016
Przedmiot zamówienia: 
Zapytanie ofertowe na ustugę bufetową, w trakcie spotkania diagnozującego sytuację osób młodych na rynku pracy i możliwości lokalnych rynków pracy, w tym pracodawców w ramach projektu ,,Podlaskie otwarte dla młodych" realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nike News

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2016-05-12

Wybór najkorzystniejszej oferty