Zapytanie numer RO-230.362/10/13

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
RO-230.362/10/13
Przedmiot zamówienia: 

 

Dostawa wyposażenia w ramach projektu "Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych Technologii Politechniki Białostockiej jako instrument na rzecz tworzenia warunków dla rozwoju innowacyjności gospodarki i regionu" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województw Podlaskiego 2007 – 2013, Osi Priorytetowej I Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie (nr umowy UDA-RPPD.01.01.00-20-002/10-00)

Air Jordan 1 Mid Bred Gym Red/Black-White For Sale

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: