Zapytanie numer RO-230.362/119/16

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
RO-230.362/119/16
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa wilgotnościomierza termowizyjnego – 1 szt.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2016-12-21

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: