Zapytanie numer 2/ECALL/2017

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
2/ECALL/2017
Przedmiot zamówienia: 
Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy świadczącego osobiście usługi w ramach personelu projektu w zakresie personelu badawczo-rozwojowego w ramach projektu realizowanego w ramach Działania 4.1 PO Inteligentny Rozwój 2014 – 2020
 

Jordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2017-08-11

Wybór najkorzystniejszej oferty