Zapytanie numer ZO/DO-220/5/17

Jednosta organizacyjna: 
Pion Kanclerza
Znak sprawy: 
ZO/DO-220/5/17
Przedmiot zamówienia: 

Konserwacja sieci telefonicznej i telefonów w obiektach Politechniki Białostockiej

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2017-09-20

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: