Zapytanie numer DO-140.362/205/17

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej
Znak sprawy: 
DO-140.362/205/17
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa sondy prądowej do oscyloskopu DPO5034 – 1 szt.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2017-09-20

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: