Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.363/144/17

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Znak sprawy: 
ZO/WB/DO-120.363/144/17
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-01-03

Wybór najkorzystniejszej oferty