Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.006.2018

Jednosta organizacyjna: 
Pion Kanclerza
Znak sprawy: 
ZO/PK/DO-120.263.006.2018
Przedmiot zamówienia: 

Usługa sukcesywnego odbioru stałych odpadów komunalnych zmieszanych z terenu Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Białostockiej "Dwór Mejera" w Hołnach Mejera 3a,16-500 Sejny, gmina Sejny oraz ich zagospodarowanie.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-01-31

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: