Zapytanie numer WI-500.POP.5/2018

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
WI-500.POP.5/2018
Przedmiot zamówienia: 

Transport uczniów szkół podstawowych z Sokółki, Malawicz Dolnych oraz Łap na Politechnikę Białostocką, w związku z realizacją przez Politechnikę Białostocką projektu "Programowanie od podstaw-rozwój kompetencji cyfrowych wśród nauczycieli i uczniów klas 1-3 szkół powiatów białostockiego i sokólskiego"

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-01-26

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: