Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.002.2018

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Znak sprawy: 
ZO/WB/DO-120.263.002.2018
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa odczynników chemicznych.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-01-29

Wybór najkorzystniejszej oferty