Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.263.004.2018

Jednosta organizacyjna: 
Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Znak sprawy: 
ZO/ZWL/DO-120.263.004.2018
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa odczynników (substancji wzorcowych) niezbędnych do identyfikacji substancji organicznych metodą GC/MS

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-01-31

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: