Zapytanie numer ZO/ZWL/DO-120.263.003.2018

Jednosta organizacyjna: 
Zamiejscowy Wydział Leśny w Hajnówce
Znak sprawy: 
ZO/ZWL/DO-120.263.003.2018
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa substancji wzorcowych niezbędnych do identyfikacji substancji organicznych metodą GC/MS.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-02-02

Wybór najkorzystniejszej oferty