Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.010.2018

Jednosta organizacyjna: 
Pion Kanclerza
Znak sprawy: 
ZO/PK/DO-120.263.010.2018
Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie usług dezynsekcji i deratyzacji w Domach Studenta nr 1,2,3,4 Politechniki Białostockiej

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-02-07

Wybór najkorzystniejszej oferty