Zapytanie numer DO-140.262.010.18

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej
Znak sprawy: 
DO-140.262.010.18
Przedmiot zamówienia: 

Przedłużenie posiadanej licencji akademickiej Statistica na okres 1 roku

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-02-06

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: