Zapytanie numer ZO?WB/DO-120.263.024.2018

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Znak sprawy: 
ZO?WB/DO-120.263.024.2018
Przedmiot zamówienia: 

Zakup odczynników chemicznych

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-02-09

Wybór najkorzystniejszej oferty