Zapytanie numer DO-140.262.013.18

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury Badawczej i Dydaktycznej
Znak sprawy: 
DO-140.262.013.18
Przedmiot zamówienia: 

Przedłużenie wsparcia technicznego na posiadane oprogramowanie VMWARE – 1 szt.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-02-13

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: