Zapytanie numer RO-410.0881.AV.Z1.2018

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
RO-410.0881.AV.Z1.2018
Przedmiot zamówienia: 

Zakup w ramach projektu „Badania aplikacyjne w obszarze technologii nawigacji, sterowania, komunikacji i wymiany danych pomiędzy autonomicznym statkiem pływającym i statkiem powietrznym” na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIR.04.01.04-00-0025/16-00 z dnia 12.06.2017 r. Projekt współfinansowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 4.1.4 „Badania aplikacyjne”

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-02-15

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze:
Informacja o wyborze:
Informacja o wyborze: