Zapytanie numer ZO/WM/DO-120.263.038.2018

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Mechaniczny
Znak sprawy: 
ZO/WM/DO-120.263.038.2018
Przedmiot zamówienia: 

Wykonanie i dostawa próbek tytanowych złącz spawanych oraz cylindrycznych

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-03-09

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze:
Aktualnie brak
Informacja o wyborze: