Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.056.2018

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Znak sprawy: 
ZO/WB/DO-120.263.056.2018
Przedmiot zamówienia: 

Zakup odczynników chemicznych

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-04-19

Wybór najkorzystniejszej oferty