Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.071.2018

Jednosta organizacyjna: 
Pion Kanclerza
Znak sprawy: 
ZO/PK/DO-120.263.071.2018
Przedmiot zamówienia: 

Usługa sukcesywnego wywozu nieczystości płynnych ze zbiornika bezodpływowego usytuowanego na terenie Ośrodka Wypoczynkowego Politechniki Białostockiej "Dwór Mejera" w Hołnach Mejera, gmina Sejny.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-05-23

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: