Zapytanie numer ZO/WM/DO-120.263.072.2018

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Mechaniczny
Znak sprawy: 
ZO/WM/DO-120.263.072.2018
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa stopu aluminium ENAW 2024 T3511 w postaci pręta ciągnionego

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2018-05-24

Wybór najkorzystniejszej oferty