Zapytanie numer DO-140.262.1.19

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
DO-140.262.1.19
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa komputera przenośnego – 1 szt.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2019-01-15

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: