Zapytanie numer ZO/PK/DO-120.263.008.2019

Jednosta organizacyjna: 
Pion Kanclerza
Znak sprawy: 
ZO/PK/DO-120.263.008.2019
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa nowego samochodu osobowego na potrzeby Politechniki Białostockiej

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2019-01-25

Wybór najkorzystniejszej oferty