Zapytanie numer ZWL-950.0881.E-PUSZCZA.2019.7

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
ZWL-950.0881.E-PUSZCZA.2019.7
Przedmiot zamówienia: 

Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy świadczącego usługi w ramach personelu projektu w zakresie personelu merytorycznego w ramach projektu „e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych”, realizowanego w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki)” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Air Force 1 Sage Low

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2019-05-06