Zapytanie numer DO-140.262.122.2019

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
DO-140.262.122.2019
Przedmiot zamówienia: 

Zakup prasy hydraulicznej ręcznej – 1 szt.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2019-06-12

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: