Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.047.2019

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Znak sprawy: 
ZO/WB/DO-120.263.047.2019
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa odczynników chemicznych.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2019-07-16

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze:
Aktualnie brak
Informacja o wyborze:
Informacja o wyborze:
Aktualnie brak