Zapytanie numer ZO/WB/DO-120.263.061.2019

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Znak sprawy: 
ZO/WB/DO-120.263.061.2019
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa odczynników chemicznych

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2019-08-13

Wybór najkorzystniejszej oferty