Zapytanie numer PR-BRPM.0881. ZI.ZO.62.2019

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881. ZI.ZO.62.2019
Przedmiot zamówienia: 

 

Usługa szkoleniowa pn.: "Podatki dochodowe od osób fizycznych - bieżące i  najnowsze zmiany" dla kadry administracyjnej Politechniki Białostockiej w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

 

Nike Air Force 1 Low Travis Scott AQ4211-100 Shoes – Buy Best Price Adidas&Nike Sport Sneakers

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2019-12-06

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: