Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.15.2020

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.15.2020
Przedmiot zamówienia: 

Wyłonienie wykonawcy jako przedstawiciela otoczenia społeczno – gospodarczego, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Prawo techniczne i certyfikacja – dyrektywa maszynowa oraz niskonapięciowa w teorii i praktyce, realizowanego na kierunku Elektrotechnika I stopnia, semestr IV, specjalność: automatyka przemysłowa, na studiach stacjonarnych o profilu praktycznym w ramach z realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2020-02-18