Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.22.2020

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.22.2020
Przedmiot zamówienia: 

Wyłonienie wykonawcy jako wykładowcy z zagranicy, świadczącego osobiście usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej z przedmiotu Wykład specjalistyczny realizowanego na kierunku automatyka i robotyka II stopnia na studiach stacjonarnych w ramach realizacji projektu „PB2020–Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego w ramach Działania 3.5 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2020-03-02