Zapytanie numer ZK-DA-262.232.2020

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
ZK-DA-262.232.2020
Przedmiot zamówienia: 

1. Zakup obiektywu do posiadanego aparatu fotograficznego – 1 szt.
Zakup w ramach projektu: e-Puszcza. Podlaskie cyfrowe repozytorium przyrodniczych danych naukowych. Projekt realizowany w konsorcjum, w ramach Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego”, Poddziałanie 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”, (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki) Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2020-10-07

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: