Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.34.2020

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.ZI.ZO.34.2020
Przedmiot zamówienia: 

Świadczenie usługi edukacyjnej poprzez przeprowadzenie Akademickich Dni Dydaktyki Politechniki Białostockiej 2020 dla pracowników dydaktycznych Uczelni w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” i „PB 2.0- Zintegrowany Program Rozwoju” współfinansowanych przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych”.

Face Mask Required Signs for Businesses, Restaurants and Offices

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2020-10-09

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: