Zapytanie numer PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.40.2020

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.410.0881.ZI.ZO.40.2020
Przedmiot zamówienia: 

 Wyłonienie wykonawcy - wykładowcy z zagranicy, świadczącego usługi w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim z przedmiotu Wykład ekspercki w języku obcym, oddzielnie dla dyscypliny nauki o zarządzaniu oraz dla dyscypliny inżynieria produkcji w ramach projektu PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2020-11-30

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: