Zapytanie numer ZO/KA-DE.224.8.2020

Jednosta organizacyjna: 
Pion Kanclerza
Znak sprawy: 
ZO/KA-DE.224.8.2020
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa i montaz stacji uzdatniania wody w budynku INNO-EKO-TECH Politechniki Białostockiej

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2020-12-21

Wybór najkorzystniejszej oferty