Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.263.076.2020

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Mechaniczny
Znak sprawy: 
ZO/WM/K-DZP.263.076.2020
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa alkoholu etylowego, izopropanolu i acetonu. Zapytanie ofertowe nr ZO/WM/K-DZP.263.076.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2020-12-23

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: