Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.075.2020

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Znak sprawy: 
ZO/WB/K-DZP.263.075.2020
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa testów chemicznych.Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.075.2020 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2020-12-22

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze:
Informacja o wyborze: