Zapytanie numer K-DAZ-262.390.2020

Jednosta organizacyjna: 
Dział Aparatury i Zakupów
Znak sprawy: 
K-DAZ-262.390.2020
Przedmiot zamówienia: 

Doposażenie stanowiska FMS2 firmy Mechatronik

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2020-12-23

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: