Zapytanie numer K-DAZ-262.004.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
K-DAZ-262.004.2021
Przedmiot zamówienia: 

Zakup oprogramowania do tworzenia materiałów e- learningowych
Projekt: Projekt: „ZIREG” – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego (POWER 3.5)

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-01-26

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: