Zapytanie numer ZO/WE/K-DZP.263.003.2021

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Elektryczny
Znak sprawy: 
ZO/WE/K-DZP.263.003.2021
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa elementów optomechanicznych i światłowodów transmisyjnych

Zapytanie ofertowe nr ZO/WE/K-DZP.263.003.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem https://pb.ezamawiajacy.pl/

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-01-25

Wybór najkorzystniejszej oferty