Zapytanie numer ZO/WM/K-DZP.263.001.2021

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Mechaniczny
Znak sprawy: 
ZO/WM/K-DZP.263.001.2021
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa proszków do zbrojenia kompozytów MMC. Zapytanie ofertowe nr ZO/WM/K-DZP.263.001.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-01-26

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: