Zapytanie numer K-DAZ-262.003.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
K-DAZ-262.003.2021
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa wyposażenia Laboratorium VR
Projekt: Projekt: „ZIREG” – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego (POWER 3.5)

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-01-27

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: