Zapytanie numer PR-BRPM.0881.ZI.ZO.2.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
PR-BRPM.0881.ZI.ZO.2.2021
Przedmiot zamówienia: 

Przeprowadzenie szkoleń z nowej ustawy PZP w ramach projektów „PB2020-Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej”, „PB2.0– Zintegrowany Program Rozwoju” i „ZIREG- Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na Rzecz Rozwoju Regionalnego”

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-01-29

Wybór najkorzystniejszej oferty