Zapytanie numer K-DAZ-262.006.2021

Jednosta organizacyjna: 
Biuro ds. Rozwoju i Programów Międzynarodowych
Znak sprawy: 
K-DAZ-262.006.2021
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa tabletu graficznego– 1 szt.
Usługa w ramach projektu: Opracowanie aplikacji graficznej pozwalającej na odwzorowanie w świecie cyfrowym techniki malarstwa laserunkowego z wykorzystaniem palety barw utworzonej na bazie pigmentów historycznych”
Projekt złożony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1 (konsorcjum MŚP z jednostką naukową - III RUNDA)
Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa
Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw
Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-01-29

Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze: