Zapytanie numer ZO/WB/K-DZP.263.005.2021

Jednosta organizacyjna: 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
Znak sprawy: 
ZO/WB/K-DZP.263.005.2021
Przedmiot zamówienia: 

Dostawa odczynników chemicznych i szkła laboratoryjnego. Zapytanie ofertowe nr ZO/WB/K-DZP.263.005.2021 prowadzone w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Marketplanet e-Zamawiający pod adresem internetowym: https://pb.ezamawiajacy.pl/

Ofertę należy złożyć do dnia: 
2021-02-10

Wybór najkorzystniejszej oferty